Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band: ΚΕΡΑΙΕΣ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2015


Introduce Your Band - OUTDOOR

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - PULSE R

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SALTO MORTALE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - HALOCRAFT

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - NEAR MIND

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - ΛΕΞΕΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - GENUS HYDRA

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - PROJECT THEORY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - ParanoiR

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE SEXY CHRISTIANS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - MANI DEUM

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - POEM

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE ROAD MILES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - FORSAKEN MEMORIAM

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016