Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - VEGAN MOSQUITOES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SKANDAL

του Δημήτρη Φαληρέα

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - STRAIN OF CHAOS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - RADAGAST

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - DEAN O' SELLY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SPACE SLAVERY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - OKWAHO

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - REVERSED NATURE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - FOR MY ADDICTION

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - NASTY RATZ (Czech Republic)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - HELL IN THE CLUB (Italy)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SILKED & STAINED

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE ROCKIN' DEAD

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SPACE BLANKET

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016