Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - RED REIGN (USA)

της Μαριάννας Πογρεβνόϊ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - HARDLAND

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - BREATH AFTER COMA

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - FALLEN LIVES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band: Sin By Four

Παρουσίασε την μπάντα σου 2015


Introduce Your Band - AMNIAC

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - HIDDEN IN THE BASEMENT

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band: THE MOUND

Παρουσίασε την μπάντα σου 2015


Introduce Your Band - JAW BREAKER

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - Spooky RedRum

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - HULDRE (Denmark)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - DRUNKEN GRAMOPHONE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - BLAME CANADA

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - 4LT.

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE MIGHTY N

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016