Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - CAUSTIC REAL

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - GIVEN FREE REIN

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - KILLER BEE

της Μαριάννας Πογρεβνόϊ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - WHATEVER END

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MAPLERUN

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - TERRORSCOPE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - STEEL MESSIAH (Germany)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MARVEL ZEROES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - TEMPERANCE (Italy)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - SERPENT LORD

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - THE SILENT RAGE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - SEALED PATHS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - MIND ERASURE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MANIFESTO

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - WHITE LIGHT CEMETARY (USA)

της Μαριάννας Πογρεβνόϊ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017