Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band: Manos Kountouris

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Anastasio Farini

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Hush 'n Rush

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Under Me

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: The Skelters

της Κατερίνας Μπουδούρη

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Pretty Retards

της Κατερίνας Μπουδούρη

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Lemonade On Stage

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Kin Beneath Chorus

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Sorrows Path

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Jane Doe

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Seedevil

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Masquera Di Ferro

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014