Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - CHRONOMANCY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2018


Introduce Your Band - MIDNIGHT RIPTIDE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2018


Introduce Your Band - MY TURN

Παρουσίασε την μπάντα σου 2018


Introduce Your Band - O.Y.D. (One Year Delay)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2018


Introduce Your Band - FORTIS VENTUS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - AS OLD AS TIME

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - THE DEAD DRANKS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MEAT INJECTION

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - FLIPTOP BOX

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - PROGRAMMED TO ROCK

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - FORBIDDEN LORE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - AMERICAN MAFIA (USA)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - THE BURNING STICKS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - ACID BARRETS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - RUNNING DEATH (Germany)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017