Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


​MISSILES OF OCTOBER - Better Days

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


THRESHOLD - Legends Of The Shires

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


PANZER - The Fatal Command

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WORLD WAR ME - World War Me

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WINTERSUN - The Forest Seasons

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DIABLO BLVD - Zero Hour

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


GRAVE PLEASURES - Motherblood

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


NICK OLIVERI - N.O. Hits at All Vol.3

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DEAD LORD - In Ignorance We Trust

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


FLIPTOP BOX - Catch22

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


THE HAUNTED - Strength In Numbers

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


CRADLE OF FILTH - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


ARCH ENEMY - Will To Power

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


RAGE OF ROMANCE - Thunderborn

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


COMEBACK KID - Outsider

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017