Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


SACRED OATH - Twelve Bells

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DAY SIX - Solitary League

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WE CAME AS ROMANS - Cold Like War

του Κώστα Αλβανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SAVAGE MESSIAH - Hands Of Fate

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


THE CURF - Death And Love

του Σπύρου Διαμαντόπουλου

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


CARDIANT - Mirrors

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


JIBE - Epic Tales Of Human Nature

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DR. LIVING DEAD - Cosmic Conqueror

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


LARS ERIC MATTSSON - Sand and Blood

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WITHERFALL - Noctunes and Requiems

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


ENSLAVED - E

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


GET YOUR GUN - Doubt Is My Rope Back To You

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


RUSTY BONEZ - Wrath

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


45Rats - Gazer

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


ARRAYAN PATH - Dawn Of Aquarius

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017