Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


KILLER BOOGIE - Acid Cream

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


MOTHER OF MILLIONS - Sigma

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


YUVIGI - From Black

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


SCARS OF SOLITUDE - Deformation

του Κώστα Αλβανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


KING'S CALL - ShowDown

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


GREENBEARD - Lödarödböl

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


EMERALD - Angels of Oblivion

του Δημήτρη Εμμανουήλ

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SPECTRAL HAZE - Turning Electric

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


STARSOUP - Castles Of Sand

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


JIM LEDFORD - Red Hot Legato

του Σπύρου Διαμαντόπουλου

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BEAST IN BLACK - Berserker

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SACRED OATH - Twelve Bells

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DAY SIX - Solitary League

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WE CAME AS ROMANS - Cold Like War

του Κώστα Αλβανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SAVAGE MESSIAH - Hands Of Fate

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017