Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


BEHIND THE SHADOWS - Behind the Shadows

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


JAILCAT - Men or Mice

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


BLACKLIST UNION – Back To Momo

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


SPIRAL SKIES - A Queendom To Come

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


ORPHEUS BLADE – Wolf’s Cry

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


CHAINSHEART - Leaving Planet Hell

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


Rollin' Dice - Losing Control

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


Lynn Allen - Streetlight (Greek version)

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


BOBAFLEX: Charlatan's Web

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


ADJUST: War?

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


Bumblefoot – Little Brother Is Watching

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


ERASE: Erase (EP Review)

του Τζανέτου Καβαλιώτη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


Lynn Allen - Streetlight (English version)

Translation: Despina Karamouza

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


Universe217 - Ease

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


HUSH 'N RUSH - Welcome to the Slum

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015