Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσιάσεις


SORROWS PATH: ... να μας ακούσουν και να ταυτιστούν μαζί μας

της Κατερίνας Μπουδούρη

Συνεντεύξεις 2014


DEATHVALVES - DEATHVALVES

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


False Coda - Closer To The Edge

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


RELOAD: Load up your guns!

της Κατερίνας Μπουδούρη

Συνεντεύξεις 2014


Introduce Your Band: The Skelters

της Κατερίνας Μπουδούρη

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Pretty Retards

της Κατερίνας Μπουδούρη

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Lemonade On Stage

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Kin Beneath Chorus

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Sorrows Path

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Jane Doe

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Seedevil

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Masquera Di Ferro

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014