Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσιάσεις


Introduce Your Band: Lemonade On Stage

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Kin Beneath Chorus

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Sorrows Path

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Jane Doe

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Seedevil

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014


Introduce Your Band: Masquera Di Ferro

Παρουσίασε την μπάντα σου 2014