Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Όλες οι δημοσιεύσεις του Πέτρου Σοφιανίδη


45Rats - Gazer

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


PANZER - The Fatal Command

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


NICK OLIVERI - N.O. Hits at All Vol.3

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


PRISTINE - Ninja

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


ITCHY - All We Know

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BODY COUNT - Bloodlust

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


GHOST SEASON - Like Stars in a Neon Sky

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


TARDIVE DYSKINESIA - Harmonic Confusion

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WILD SOULS - Game of Love

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


Αλέξανδρος Χαριζάνης (1055 Rock) - Radio Is For Ugly People

του Πέτρου Σοφιανίδη

Φωτογραφίες της Μαρίας Γκατζά

Συνεντεύξεις 2017