Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Όλες οι δημοσιεύσεις του Λεωνίδα Παπαδόδημα


TANKARD – One Foot In The Grave

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BLACKBIRD HILL - Midday Monlight

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


REFLECTION – Bleed Babylon Bleed

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DOOMOCRACY – Visions And Creatures Of Imagination

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


CACHEMIRA – Jungla

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017