Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Όλες οι δημοσιεύσεις του Δημήτρη Εμμανουήλ


LECHERY - We Are All Born Evil

του Δημήτρη Εμμανουήλ

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


EMERALD - Angels of Oblivion

του Δημήτρη Εμμανουήλ

Δίσκο-Παρουσίαση 2017