Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Όλες οι δημοσιεύσεις του Γιώργου Γράντη


WATAIN - Trident Wolf Eclipse

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


KILLER BOOGIE - Acid Cream

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


STARSOUP - Castles Of Sand

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DAY SIX - Solitary League

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SAVAGE MESSIAH - Hands Of Fate

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DR. LIVING DEAD - Cosmic Conqueror

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


RUSTY BONEZ - Wrath

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


RUSTY BONEZ - Παρουσίαση του 'Wrath' στα Devasoundz Studio

του Γιώργου Γράντη

Ελληνική Σκηνή 2017