Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Όλες οι δημοσιεύσεις του Γιώργου Γράντη


DISILLUSIVE PLAY - Open Arms

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


MICHAEL SCHENKER FEST - Resurrection

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


MACHINE HEAD
 - Catharsis

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


VODKA JUNIORS
 - Warrior Anthems


του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


WATAIN - Trident Wolf Eclipse

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


KILLER BOOGIE - Acid Cream

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


STARSOUP - Castles Of Sand

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DAY SIX - Solitary League

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SAVAGE MESSIAH - Hands Of Fate

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DR. LIVING DEAD - Cosmic Conqueror

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017