Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - ΛΕΞΕΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - GENUS HYDRA

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - PROJECT THEORY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - ParanoiR

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE SEXY CHRISTIANS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - MANI DEUM

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - POEM

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE ROAD MILES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - FORSAKEN MEMORIAM

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - GUNS LOVE STORIES (Switzerland)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - KILLING INTENT

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - PSYANIDE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - DIVINE SORROW

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band: SEWN MOUTH

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band: CIRCUS VEIL

Παρουσίασε την μπάντα σου 2015