Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - OKWAHO

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - REVERSED NATURE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - FOR MY ADDICTION

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - NASTY RATZ (Czech Republic)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - HELL IN THE CLUB (Italy)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SILKED & STAINED

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE ROCKIN' DEAD

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SPACE BLANKET

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band: ΚΕΡΑΙΕΣ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2015


Introduce Your Band - OUTDOOR

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - PULSE R

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SALTO MORTALE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - HALOCRAFT

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - NEAR MIND

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016