Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - REMAIN IN LIGHT

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - DOUBLE OR NOTHING

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - STILL FALLING

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - HAGGEFUGG (Germany)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - Waλves

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - KHARA (FYROM)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - CIRCASSIAN

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - ONE LEG MARY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - THE CITY

της Μαρίας Χριστίνας Καραφυλιάδου

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - VEGAN MOSQUITOES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SKANDAL

του Δημήτρη Φαληρέα

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - STRAIN OF CHAOS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - RADAGAST

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - DEAN O' SELLY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - SPACE SLAVERY

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016