Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - STEEL MESSIAH (Germany)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MARVEL ZEROES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - TEMPERANCE (Italy)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - SERPENT LORD

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - THE SILENT RAGE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - SEALED PATHS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - MIND ERASURE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MANIFESTO

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - WHITE LIGHT CEMETARY (USA)

της Μαριάννας Πογρεβνόϊ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - RED REIGN (USA)

της Μαριάννας Πογρεβνόϊ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - HARDLAND

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - BREATH AFTER COMA

Παρουσίασε την μπάντα σου 2016


Introduce Your Band - FALLEN LIVES

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band: Sin By Four

Παρουσίασε την μπάντα σου 2015


Introduce Your Band - AMNIAC

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017