Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Παρουσίασε την μπάντα σου


Introduce Your Band - FORTIS VENTUS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - AS OLD AS TIME

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - THE DEAD DRANKS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - MEAT INJECTION

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - FLIPTOP BOX

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - PROGRAMMED TO ROCK

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - FORBIDDEN LORE

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - AMERICAN MAFIA (USA)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - THE BURNING STICKS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - ACID BARRETS

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - RUNNING DEATH (Germany)

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - CAUSTIC REAL

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - GIVEN FREE REIN

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - KILLER BEE

της Μαριάννας Πογρεβνόϊ

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017


Introduce Your Band - WHATEVER END

Παρουσίασε την μπάντα σου 2017