Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


QUADRUS - Entropia

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


KALAMATA - Disruption

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


RAW SILK - The Borders of Light

του Χάρη Πάνου

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


GHOST SEASON - Like Stars in a Neon Sky

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


CACHEMIRA – Jungla

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


TARDIVE DYSKINESIA - Harmonic Confusion

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


Hidden In The Basement - Behind The Shadow

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BREATH AFTER COMA - Leaders

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


GHOST AVENUE - Impact

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BLACK STAR RIDERS - Heavy Fire

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


FALSE CODA - Secrets And Sins

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WILD SOULS - Game of Love

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


KREATOR - Gods Of Violence

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


NEED - Hegeiamas: A Song For Freedom

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


KROKUS - Big Rocks

του Χάρη Πάνου

Δίσκο-Παρουσίαση 2017