Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


TANKARD – One Foot In The Grave

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BODY COUNT - Bloodlust

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BLACKBIRD HILL - Midday Monlight

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BLACK HAT BONES – Born in a Thunder

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


AMNIAC - Matriarch

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WHATEVER END - A Birth of Loss

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


REFLECTION – Bleed Babylon Bleed

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DOOMOCRACY – Visions And Creatures Of Imagination

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


PALLBEARER - Heartless

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017LIA HIDE - Everyone Seems To Know Who I Am

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


AMKEN - Theater Of The Absurd

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SERENITY BROKEN - RE/DeFINE

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


THE RANDEN – Strange Times

της Δήμητρας Τσουρλίνη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


DEEP PURPLE – Infinite

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017