Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


Lemonade On Stage - Squeeze It!

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


U.N. - Underdog Narrations

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


DEATHVALVES - DEATHVALVES

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


False Coda - Closer To The Edge

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015