Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


HYPNOTIC NAUSEA - Hypnosis

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


GEMINI ACT - The Dawning Of Gemini

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


PHASE REVERSE - III: Youniverse

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


SHOTGUNZ - Based on a True Story

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


ENDOMAIN - Step In The Machine

του Νίκου Σβαρνιά

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


SUNFLOWER DEAD - It's Time To Get Weird

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


WAKEN EYES - Exodus

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


ASHES TO ASHES - Urania

του Αλέξανδρου Κιριάκ

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


SOLSTICE COIL – Commute

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


THE LOST BOYS - I Wonder

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


DIVINER – Fallen Empires

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


NEED: Ovram - A song for Atlanta (Live DVD Review)

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


MILLENNIAL REIGN – Carry The Fire

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


BEHIND THE SHADOWS - Behind the Shadows

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2015


JAILCAT - Men or Mice

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2015