Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


HARD RESET - Machinery & Humanity

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


FALLEN ARISE - Adeline

του Yuri Bozgo

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


HÄLLAS - Hällas

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


VAIN VELOCITY - Bloodlines

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


DANGEREGO - Special Dreamer

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


BLACKDRAWN - Blackdrawn

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


SAXON - Battering Ram

του Γιώργου Σιάμου

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


Mr.Booze - Dance At Your Own Risk

του Yuri Bozgo

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


ARRAYAN PATH - Chronicles of Light

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


BEAR BONE COMPANY - Bear Bone Company

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


GEORGE GAKIS (and very special friends) – Too Much Ain’t Never Enough

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


ENZO & THE GLORY ENSEMBLE - In The Name Of The Father

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


SIGNUM REGIS - Chapter IV: The Reckoning

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


AMOTH - Revenge

του Μάρκου Σκυριανού

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


STONE COLD DEAD - Lava Flows

του Παύλου Συμεωνίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016