Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


Hidden In The Basement - Behind The Shadow

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BREATH AFTER COMA - Leaders

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


GHOST AVENUE - Impact

Μιχάλης Μητσόπουλος

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


BLACK STAR RIDERS - Heavy Fire

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


FALSE CODA - Secrets And Sins

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


WILD SOULS - Game of Love

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


KREATOR - Gods Of Violence

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


NEED - Hegeiamas: A Song For Freedom

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


KROKUS - Big Rocks

του Χάρη Πάνου

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


SEPULTURA - Machine Messiah

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


Γιώργος Δημητριάδης & Οι Μικροί Ήρωες - Τίποτα Κακό Δε Θυμάμαι

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


THE SKELTERS - Revive

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


Spooky RedRum - The Illusion of Time

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δίσκο-Παρουσίαση 2017


FIREWIND - Immortals

του Πέτρου Σοφιανίδη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016


DENDRITES - Dendrites

της Κατερίνας Μπουδούρη

Δiσκο-Παρουσίαση 2016