Ροκ Περιοδικό - info@feelarocka.com

Δισκο-Παρουσίαση


ANGELUS APATRIDA - Cabaret De La Guilotine

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


SUNNATA - Outlands

του Δημήτρη Εμμανουήλ

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


DISILLUSIVE PLAY - Open Arms

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


LIGHT THE TORCH - Revival

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


GURT - Skullossus

του Σπύρου Διαμαντόπουλου

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


MICHAEL SCHENKER FEST - Resurrection

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


ODYSSEY DESPERADO - Don’t Miss The Sunset

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


BLEEDING GODS - Dodekathlon

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


LETTERS FROM THE COLONY - Vignette

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


MICHAEL CRIMSON - Medusa

του Παύλου Συμεωνίδη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


THERION - Beloved Antichrist

του Λεωνίδα Παπαδόδημα

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


MACHINE HEAD
 - Catharsis

του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


VODKA JUNIORS
 - Warrior Anthems


του Γιώργου Γράντη

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


DON BROCO - Technology

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2018


KALAMATA - Disruption

του Μάρκου Σκυριανού

Δίσκο-Παρουσίαση 2017